K-Active PreCut

K-Active PreCut innebär att produkten, kinesiology tape, är färdigklippt och redo att appliceras på angivet område på kroppen. Det finns idag 13 olika modeller av denna kinesiology tape, samt 3 priskategorier.

Kinesiology tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av baksida lår. 
99 kr
Från 6 kr/mån
Info Köp
Kinesiology tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av besvär relaterade till höftled och omkringliggande strukturer. 
99 kr
Från 6 kr/mån
Info Köp
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av knäled och omkringliggande strukturer. 
120 kr
Från 7 kr/mån
Info Köp
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av muskulatur och strukturer kring knäledens ovansida. 
99 kr
Från 6 kr/mån
Info Köp
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av den stabiliserande muskulaturen i den nedre delan av ryggen. 
99 kr
Från 6 kr/mån
Info Köp
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av muskulatur relaterad till postural hållning. 
99 kr
Från 6 kr/mån
Info Köp
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av led, muskulatur och strukturer kring vänster axel. 
120 kr
Från 7 kr/mån
Info Köp
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av led, muskulatur och strukturer kring höger axel. 
120 kr
Från 7 kr/mån
Info Köp

checkout Till Kassan