Första kursen inom Trauma

På förmiddagen fick deltagarna lära sig hjärt-lungräddning samt prova på att använda hjärtstartare.


på bilden är det två av deltagarna som utför HLR och tränar på att använda hjärtstartaren.


På eftermiddagen var det teori och praktik om nack och ryggskador, frakturer, sårskador och inre smat yttre blödningar.
I de praktiska momenten ingick bland annat hur man använder stödkrage, får upp patienten på spineboard, tar av hjälm på ett säkert sätt, stabiliserar frakturer och lägger om sårskador.

Nästa kurs inom området kommer att hållas i höst.

2012-03-26