Kinesiology Tape på DVD

Kinesiology Tape på DVD

Nu kan du lära dig tejpa med Kinesiology Tape via DVD. Denna skiva täcker in armar, ben, bål och rygg och guidar dig genom de olika applikationerna.

http://skaderehab.se/bodytech/kinesiology-taping-dvd/

2014-05-05