Kurs inom Trauma

Kurs inom Trauma

Kursen går av stapeln 24:e Mars på Bosön.
Denna kurs är mycket nyttig för er som arbetar ”på fältet” inom idrotten.
Bland annat kommer skador på huvud/nacke/rygg att belysas.
Praktiskt kommer användande av nackkrage, spineboard, fixering av frakturer, undersökning av inre blödning, omläggning av yttre blödning med mera gås igenom.

Mer information samt anmälan via denna länk

http://skaderehab.se/getpage.asp?do=17&lang=sv


2012-02-05