Akutvård

Produkter som används vid första hjälpen och akutvård. Till exempel andningsmasker, snabbförband och tryckförband.

Andningsmask av pockettyp för mun till maskandning. Används vid igångsättning av andning vid olycksfall, chock eller annan skada där andning påverkats. 
119 kr Info
Utbytbar backventil till Andningsmask 21188-0001. 
28 kr Info
Absorbtions- och kompressionsförband i ett förband. Kohesivt dvs häftar vid sig självt vilket gör det enkelt att arbeta. Används framförallt inom akutsjukvården där förbanden ersätter de ”traditionella” tryckförbanden. 
39 kr Info
Första förband för akutvård. Används som tryckförband för att på ett effektivt sätt stoppa kraftig blödning genom att med hjälp av kompress och binda lägga tryck vid den blödande kroppsdelen. 
35 kr Info