Kyla och Värme

När skall man använda kyla och när skall man använda värme är en fråga som man ofta ställs inför.

Generella tumregler är att om det är en akut skada är kyla att föredra om skadan inte uppkommit av att du suttit i drag och blivit kall.

Att ha en kylpåse med i träningsväskan eller arbetsväskan kan spara många dagars frånvaro från träning eller jobb.

En skada räknas som akut de första två dygnen efter skadetillfället. Så länge man har en svullnad och inflammation kan och bör man fortsätta med kylbehandling.

 

Kyla

Som sagt är kyla att föredra när det är en akut skada eller om skadan är i den akuta fasen. Likaså om det är en svullnad eller inflammation är kyla att rekommendera. Det som de flesta känner till är att man använder kyla på en stukning, Men det är inte bara på stukningar som man kan tjäna på att använda kyla. Ryggskott, diskbuktningar/diskbråck/svullna diskar, tennisarmbåge/golfarmbåge, löparknä, hopparknä med mera kan med fördel behandlas med kyla.

Kylan gör att blodkärlen drar ihop sig och genomblödningen minskar och därmed svullnaden. Vid kylning i minst 20 minuter fås även en påverkan av kroppens egna smärthämmande system vilket leder till smärtlindring och avslappning av muskulaturen. Viktigt vid sådan långvarig kylning är att han något torrt och tunt mellan kylan och huden för att minska risken för köldskador. Alternativt kan man massera området med kylan istället. Man bör upprepa kylbehandlingen 10-20 minuter var eller varannan timme för bibehållen effekt.

 

Värme

Värme kan alstras i många former. Massage, liniment, vetekuddar, värmefiltar, värmelampor och hot-packs för att bara nämna några. Värme ökar cirkulationen och gör muskel och mjukdelar mjukare och smidigare. En ökad cirkulation främjar utläkningen av skada. Om man använder värme för tidigt efter en skada så kan det orsaka att svullanden, inflammationen och skadans omfatting blir större. Därför skall man vara restriktiv med värme de första 2 dygnen.

 

Kombinera kyla och värme

Något som används flitigt inom idrotten och rehabiliteringen är att växelvis använda kyla och värme. Du kyler området 30 sekunder för att sedan värma det 30 sekunder och upprepar detta 3 gånger. Tankegången bakom detta är att du med hjälp av kylan och värmen får blodkärlen att växelvis dra ihop sig och vidga sig och på så sätt pumpar de runt blodet i området fortare, ökar cirkulationen helt enkelt.

 

Kyla och "arm pump"

Att använda kyla på underarmarna istället för liniment har många upplevt att stumningar i armarna blir bättre av. Detta kan komma sig av att kylan gör att blodkärlen drar ihop sig och minskar cirkulationen och ger en avslappning. När kylan sedan försvinner kommer cirkulationen igång igen och vill återställa temperaturen vilken leder till en bättre cirkulation. Det man gör är att använda kylbalsam eller massera med en kylpåse under 5 minuter per arm.