K-Active PreCut

K-Active PreCut innebär att produkten, kinesiology tape, är färdigklippt och redo att appliceras på angivet område på kroppen. Det finns idag 13 olika modeller av denna kinesiology tape, samt 3 priskategorier.

Kinesiology tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av baksida lår. 
99 kr Info
Kinesiology tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av besvär relaterade till höftled och omkringliggande strukturer. 
99 kr Info
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av knäled och omkringliggande strukturer. 
120 kr Info
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av muskulatur och strukturer kring knäledens ovansida. 
99 kr Info
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av den stabiliserande muskulaturen i den nedre delan av ryggen. 
99 kr Info
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av muskulatur relaterad till postural hållning. 
99 kr Info
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av led, muskulatur och strukturer kring vänster axel. 
120 kr Info
Kinesiology Tape som är färdigklippt och redo att appliceras för behandling och rehabilitering av led, muskulatur och strukturer kring höger axel. 
120 kr Info