Bookmark and Share

Artikelnummer:
97285-03

Leukotape Remover

128 kr
Storlek
Antal
Produktbeskrivning:
  • Leukotape Remover är en hudvänlig lösning för att enkelt ta bort rester av sporttejp, klisterbindor och Kinesiology Tape från huden.

Rekommendationer vid användning:
  • Endast för utvärtes bruk.

  • Ej på öppna sår.

  • Förvaras oåtkomligt för barn.

  • Förslut flaskan efter användning.

  • Produkten är lättantändlig.

  • Får ej användas i närheten av öppen eld.

Innehåll:
  • 100g lösning innehåller:
    etanol 95,0g; butanon; glycerol; myristylalkohol; bensineter